MAYPE TAXIS Y MICROBUSES, S.L.
CIF: B17834839
DIRECCIÓ: C/Lluís Companys, 4 – Local 1
17200 PALAFRUGELL (Girona)
REGISTRE MERCANTIL de Girona, Tomo 2232, Foli 174, Fulla nº GI-37368, inscripció 1ª.

OBJECTE
Les presents Condicions Generals de Contractació regulen la relació entre l’Usuari del servei de transport discrecional de viatgers per carretera, i l’empresa MAYPE TAXIS Y MICROBUSES, S.L. mencionada a dalt (en endavant “MAYPE”), ja sigui contractant a través dels llocs web:
www.maypebus.com,
www.costabravaluxurycars.com, o
www.costabravataxis.com
(en endavant, els “Llocs Web”), o per qualsevol altra via (telefònica, personal, etc.…).

DOCUMENT PDF
Call Now ButtonLLAMA AHORA