MAYPE TAXIS Y MICROBUSES, S.L.
CIF: B17834839
DIRECCIÓ: C/Lluis Companys, 4 – Local 1
17200 PALAFRUGELL (Girona)
REGISTRE MERCANTIL de Girona, Tomo 2232, Foli 174, Fulla nº GI-37368, inscripció 1ª.
Correu electrònic: comercial@maypebus.com
Delegat de Protecció de Dades: Manel García Segura
Contacte DPD: manel@maypebus.com

Política de Privacitat
MAYPE TAXIS I MICROBUSOS, S.L., com a responsable del Lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i altra normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), li informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

DOCUMENT PDF
Call Now ButtonLLAMA AHORA